COM TREBALLEM?

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

El cervell no és un got per omplir, sinó una llum per encendre” - Albert Einstein

Les nostres aules estan immerses en la innovació pedagògica. El professorat crea entorns d'aprenentatge positius, constructius i motivadors on l'alumne és el protagonista de la seva formació. El professor de l'escola canvia de rol, ara acompanya i guia als alumnes en el seu aprenentatge. 
La col·laboració entre la família i l'escola és vital per a l'èxit de l'alumne. 

COMISSIÓ PER AL PLURILINGÜISME

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat va iniciar un pla per implantar el plurilingüisme a les escoles a partir del curs 2013-2014 i va triar uns centres per posar en marxa el projecte de plurilingüisme. D’un total de 50 escoles a tota Catalunya que van participar en aquell moment, nosaltres vam ser una de les  9  que el Departament va triar al Baix Llobregat. Des de juny de 2015 ja som GENERACIÓ PLURILINGÜE: GEP.

PROJECTE "EN TU"

Es un projecte que treballa la interioritat, des de diversos àmbits. Una aposta per una educació integral dels nostres alumnes.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Per a respondre al dret que tenen els alumnes a rebre una “educació integral” i d’acord amb el Projecte Educatiu, el Centre no es limita a impartir l’ensenyament reglat, sinó que ofereix un conjunt d’activitats que tenen per objectiu completar l’acció educativa, cultural i social, i el procés de formació dels alumnes.