Fes clic aquí per veure la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb el barem provisional a 29/05/2020

Fes clic aquí per veure: Mapa escolar de Catalunya

Fes clic aquí per veure: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Fes clic aquí per veure el punt 6.1 de la resolució de preinscripció

Dates preinscripció: del 13 al 22 de maig

OPCIÓ A: TELEMÀTICAMENT

a través del portal preinscripcio.gencat.cat
El codi de centre que us serà requerit serà 08017402
Amb el resguard de la sol·licitud que obtindreu un cop feta la preinscripció
telemàtica, amb la documentació que cal aportar, escanejada o fotografiada al
correu de l’escola Immaculada a8017402@xtec.cat

OPCIÓ B: PRESENCIALMENT

Es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia:
· fent clic aquí per veure horaris disponibles
· trucant al telèfon 93 6620436
· a través del correu electrònic a8017402@xtec.cat o secretaria@immaculadaconcepcio.org

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

matí de 9.00 h a 14.00 h
tarda de 15.15h a 18.00 h

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

· Preinscripció degudament emplenada.
· Fotocòpia DNI/NIE o Passaport dels pares.
· Fotocòpia DNI/ NIE o Passaport de l’alumne.
· Fotocòpia Llibre de Família o document relatiu a la filiació.
· Fotocòpia que acrediti qualsevol criteri al·legat.

MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ:

· El centre ha pres les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de
les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.
· Recomanem que portin el seu propi bolígraf, mascareta i guants.
· No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en
període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden
autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

INFORMACIÓ DEL CENTRE:

· Projecte Educatiu
· Caràcter propi - Identitat.
· Activitats complementàries
· Quotes
· Funcionament del centre