Fes clic aquí per veure la llista de: Alumnes assignats al centre amb indicaciˇ de la primera peticiˇ a 07/07/2020

Els alumnes assignats al centre heu de passar per secretaria a recollir el sobre de la matricula.

Fes clic aquí per veure la llista d'espera del centre a 07/07/2020

 

Dates matrícula 20-21

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
  • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
  • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
  • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
  • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

 

MATRÍCULA

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020· trucant al telèfon 93 6620436
· a través del correu electrònic a8017402@xtec.cat o secretaria@immaculadaconcepcio.org

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

matí de 9.00 h a 14.00 h
tarda de 15.15h a 18.00 h

· trucant al telèfon 93 6620436
· a través del correu electrònic a8017402@xtec.cat o secretaria@immaculadaconcepcio.org

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

· Preinscripció degudament emplenada.
· Fotocòpia DNI/NIE o Passaport dels pares.
· Fotocòpia DNI/ NIE o Passaport de l’alumne.
· Fotocòpia Llibre de Família o document relatiu a la filiació.
· Fotocòpia que acrediti qualsevol criteri al·legat.

MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ:

· El centre ha pres les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de
les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.
· Recomanem que portin el seu propi bolígraf, mascareta i guants.
· No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en
període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden
autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

INFORMACIÓ DEL CENTRE:

· Projecte Educatiu
· CarÓcter propi - Identitat.
· Activitats complementÓries
· Quotes
· Funcionament del centre

Fes clic aquí per veure: Mapa escolar de Catalunya

Fes clic aquí per veure: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Fes clic aquí per veure el punt 6.1 de la resolució de preinscripció